zingen in de allerlaatste fase

 

Meerdere malen mocht ik aan het bed zitten van iemand in de laatste dagen van zijn/haar leven.

Ik stem me af op de persoon, en er komen dan vanzelf klanken. Soms melodieus, soms monotoon. Soms zing ik de voornaam. De tijd van liederen en aria's is over het algemeen voorbij. Ik begeleid met mijn klanken het stervensproces. Ik zie hoe er rust in het lichaam komt, hoe de ademhaling rustig wordt. 

Het is een prachtige, vredige ervaring.